Search

De Hasselbraam in het kort...

De Hasselbraam is een openbare school gevestigd in de wijk Oostindie in Leek. Op dit moment hebben we 5 groepen met een fijn pedagogisch klimaat. Naast een fijn pedagogisch klimaat onderscheidt onze school zich op het gebied van sport (vakleerkracht voor gym), groepsdoorbrekend werken en onderwijzen vanuit leerdoelen met Snappet in groep 5 t/m 8 (onderwijs waarbij ICT als middel gebruikt wordt om aan te sluiten bij de leerbehoefte van het kind). 

Bent u nieuwsgierig naar onze school? Dan kunt u altijd een vrijblijvende rondleiding aanvragen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de directie via 0594-514808 (b.g.g. 06-17795522).  

 

Disclaimer